ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

POSE LOGO MAIN 2019Αρ. Πρωτ.: 25/2020                            Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

Προς
Τον Πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ
κ. Γιάννη Πάιδα

Κοινοποίηση:
• Πρόεδρο Γεν. Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ
κ. Απόστολο Μούσιο
• Διοικητή ΕΦΚΑ
κ. Χρήστο Χάλαρη
• Α΄ Υποδιοικητή ΕΦΚΑ
κ. Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο
• Συλλόγους-Μέλη μας

Θέμα: Ζητείται παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ για το ζήτημα της μισθολογικής μετάταξης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, κατόπιν της με αριθμ. 151/12.06.2019 πράξεως του Ι΄ τμήματος του κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε αναμονή της συζήτησης στην Ολομέλεια αυτού.

Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή έχει προκύψει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα μείζον ζήτημα, με την μισθολογική εξέλιξη εκατοντάδων συναδέλφων μας, εργαζομένων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), που μετατάχθηκαν σε ανώτερο κλάδο εκπαίδευσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε ταυτόχρονα την άμεση παρέμβαση της τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής μας οργάνωσης, διότι το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει, μετά δε και τις πρόσφατες εξελίξεις, αφορά πλέον το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, που -ενδεχομένως- βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν, στην ίδια κατάσταση με τους εμπλεκόμενους συναδέλφους μας.

                                                       Ιστορικό του ζητήματος

1. Όπως είναι γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4354/2015 (χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης), αλλά και της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ), ορίζονται τα σχετικά με την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, θέτοντας ως μόνη προϋπόθεση, το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που έχουν διανύσει, καθώς και τα τυπικά προσόντα τους, κατά τη χρονική στιγμή ισχύος του νόμου αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την μισθολογική τους κατάταξη, λαμβάνεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχουν διανύσει και για κάθε μισθολογικό κλιμάκιο απαιτείται ως χρόνος υπηρεσίας: α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ υπηρεσία δύο (2) ετών και β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ τριών (3) ετών.

Τα ανωτέρω, επιβεβαιώνονται και με το έγγραφο του Γ.Λ.Κ. οικ. 2/88138/ΔΕΠ/10.11.2016 (ΑΔΑ:67ΔΙΗ-ΧΔΘ), που στάλθηκε σε όλους τους Φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015, στο οποίο και αναφέρεται συγκεκριμένο παράδειγμα κατάταξης υπαλλήλου ΔΕ κατηγορίας, ο οποίος μετατάχθηκε στην ΠΕ κατηγορία. Σύμφωνα με το παράδειγμα αυτό, ο εν λόγω υπάλληλος της ΔΕ κατηγορίας, που είχε 21 έτη προϋπηρεσίας και μετατάχθηκε στον κλάδο ΠΕ, κατατάσσεται στο ΜΚ 11, το οποίο αντιστοιχεί στο σύνολο των 21 ετών που είχε ως προϋπηρεσία, λαμβάνοντας στο ακέραιο το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο εν λόγω Μ.Κ..

2. Επίσης, στο ΦΕΚ με αριθ. 179/11.10.2018/Α΄ στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ν. 4569/2018 (άρθρο 44, το οποίο είναι η τροποποίηση του άρθρου 25 του ν.4354/2015), προστέθηκε η παράγραφος 13, η οποία αναφέρει ρητά: «13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από την κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας», ενώ στο ΦΕΚ με αριθμ.218/24.12.2018/Α΄, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο ν. 4587/2018 (άρθρο 63), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 25 του ν. 4354/2015, στο τέλος της παραγράφου 13 του ανωτέρου ισχύοντος νόμου, προστέθηκε δεύτερο εδάφιο, το οποίο αναφέρει ρητά τα εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.1.2016».

Έτσι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4354/2015, αλλά και τις όποιες τροποποιήσεις που επήλθαν σ’ αυτόν, καθώς και από τις εγκύκλιες οδηγίες που δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών, προκύπτει ότι για τη μισθολογική κατάταξη ή επανακατάταξη κατόπιν μετάταξης, σε ανώτερη κατηγορία και τη μετέπειτα εξέλιξη τους, λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, καθώς και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους, χωρίς να τίθεται κανένας ποσοτικός περιορισμός επί των αναγνωρισθέντων ετών προϋπηρεσίας και χωρίς να ανακαλείται η αναγνώριση προϋπηρεσίας, που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε. Αυτό, άλλωστε προκύπτει και από το σχετικό παράδειγμα που αναφέραμε ήδη παραπάνω. Τα ίδια προκύπτουν και από τις οδηγίες που έχουν δοθεί, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το έγγραφο 973οικ/18.02.2016 του Γεν. Γραμματέα του, όπου επισημαίνεται ότι η αναγνωριζόμενη προϋπηρεσία για τον μεταταχθέντα υπάλληλο, σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο, είναι το σύνολο της προϋπηρεσίας που παρασχέθηκε στους φορείς του άρθρου 7 του ως άνω νόμου, ανεξάρτητα από τα τυπικά του προσόντα. Επισημαίνοντας ότι εάν αυτό δεν ισχύσει κι αντιθέτως υπάρξει άλλη ερμηνεία, τότε η κατάταξη των εν λόγω υπαλλήλων σε κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο (δια της ποσοτικής αντιστοίχισης του νέου βασικού μισθού με τον λαμβανόμενο μισθό πριν την μετάταξη), θα οδηγήσει στη μισθολογική υποβάθμισή τους, έναντι των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων της χώρας, οι οποίοι έχουν μεταταχθεί σε ανώτερες κατηγορίες με τα δεδομένα του νέου νόμου και μισθοδοτούνται στη νέα κατηγορία όπου έχουν υπαχθεί, βάσει του συνολικού χρόνου της υπηρεσίας τους ή της προϋπηρεσίας τους.

3. Έχοντας όλα τα’ ανωτέρω στη διάθεσή της, η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του ν. 4354/2016, ενέταξε τους μεταταχθέντες συναδέλφους μας σε ανώτερο κλάδο εκπαίδευσης, στο αντίστοιχο κλιμάκιο, υπολογίζοντας το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Η διαπιστευμένη, όμως, στον ΕΦΚΑ Επίτροπος, με την με αριθμ. 103/05.12.2018 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει το σχετικό χρηματικό ένταλμα, με το οποίο εκκαθάρισε η υπηρεσία του ΕΦΚΑ, τις αποδοχές μεταταχθέντος συναδέλφους μας. Το επέστρεψε δε, επικαλούμενη τη διαφωνία της, ως προς την αναδρομικότητα ισχύος της σχετικής μισθολογικής κατάταξης από τη πλευρά των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Ουσιαστικά, η Επίτροπος αποδέχθηκε, ότι ορθώς η αρμόδια υπηρεσία του φορέα μας, υπολόγισε για την μισθολογική κατάταξη το συνολικό χρόνο της προϋπηρεσίας του συναδέλφους μας, διαφώνησε, όμως, ως προς την αναδρομικότητα αυτής της κατάταξης.

Επειδή η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ, επέμενε απολύτως ορθά, κατά την γνώμη μας, στην νομιμότητα της εκκαθάρισης των αποδοχών του συναδέλφους μας, αυτό είχε ως συνέπεια, η διαφορά με την Επίτροπο να οδηγηθεί προς λύση, στο Ι΄ τμήμα του Κλιμακίου προληπτικού ελέγχου δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι, το εν λόγω τμήμα, με την με αριθμ. 151/12.06.2019 πράξη του, δεν ενέκρινε, τελικώς, το σχετικό χρηματικό ένταλμα, εκφράζοντας, όμως, ένα εντελώς διαφορετικό σκεπτικό, από αυτό που είχε επικαλεστεί η διαπιστευμένη στον ΕΦΚΑ Επίτροπος. Συγκεκριμένα, προβάλλοντας λόγους αντισυνταγματικότητας του νόμου, σχετιζόμενους με την παραβίαση των αρχών της ισότητας, αναφέρει στο σκεπτικό του, ότι δεν θα έπρεπε κανονικά να προσμετρήσει η υπηρεσία του ΕΦΚΑ, το σύνολο της προϋπηρεσίας του μεταταχθέντος συναδέλφου μας όπως και έπραξε, αλλά τουναντίον, θα έπρεπε να τον κατατάξει μισθολογικά, στο αμέσως πλησιέστερο ποσοτικά Μ.Κ., σε σχέση με αυτό που είχε μέχρι πριν την μετάταξή του, κάτι που αντικειμενικά, επιφέρει με αυτόν τον τρόπο κατάταξη στην οποία είχε προβεί η υπηρεσία. , δραματική μείωση των αποδοχών του υπαλλήλου, σε σχέση πάντα, με την μισθολογική

4. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, με το με αριθμ. πρωτ. 1073000/11.9.2019 έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα, ζήτησε εσπευσμένως, όπως «προβούν για το σύνολο των υπαλλήλων στις δέουσες ενέργειες εφαρμόζοντας το περιεχόμενο των πράξεων 10/24.6.2019 και 151/2019 Επιτρόπου και Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ι Τμήματος» και την ίδια στιγμή, προχώρησε στο με αριθμ. πρωτ. 928812/31.07.2019 (σχετ. 1237695/17.10.2019) αίτημα ανάκλησης της αποφάσεως 151/2019 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ι΄ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναπτύσσοντας όλα εκείνα τα επιχειρήματα, για τους οποίους δεν συντρέχουν λόγοι παραβίασης του άρθρου 4, παρ. 1 του Συντάγματος.

5. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τελικώς, το σχετικό τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποφάσισε όπως παραπέμψει το ζήτημα, για οριστική απόφαση και λύση του, στην Ολομέλεια του οργάνου. Αυτό σημαίνει, με λίγα λόγια, ότι η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί, θα αφορά και θα επιφέρει συνέπειες, επί του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Γι’ αυτό και κρίνεται επιβεβλημένη, η από μεριάς σας θεσμική παρέμβαση, καθώς και η συνδρομή σας, τόσο κατά την όλη νομική διαδικασία στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπου πρόκειται και η Ομοσπονδία μας να παρέμβει), όσο και για τις αναγκαίες επαφές που θα πρέπει να υπάρξουν, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών κι ενδεχομένως και με αυτήν του Υπουργείου Εσωτερικών, για την περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί, η ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, για την διευθέτηση κι επίλυση του υφιστάμενου προβλήματος.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως επίσης μεριμνήσετε σχετικά και για την ενημέρωση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και των μελών του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, καθότι κρίνουμε, ότι το ζήτημα που έχει προκύψει, είναι μείζονος σημασίας και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, αλλιώς μπορεί να επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες, στην υπηρεσιακή ανέλιξη και στον οικογενειακό προγραμματισμό, χιλιάδων συναδέλφων μας δημοσίων υπαλλήλων ανά την επικράτεια. Ως εκ τούτου, παραμένουμε στη διάθεσή σας, για κάθε πρόσθετη πληροφορία και διευκρίνιση.

Συνημμένα: 19 φύλλα

                                                    Με εκτίμηση,

2019 stamp new

 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!