ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

POSE LOGO MAIN 2019Αρ. Πρωτ.: 33 /2020                Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


ΠΡΟΣ
Τους Συλλόγους-μέλη μας,
για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Θέμα: Σχετικά με την νομική παρέμβαση στο αίτημα ακυρώσεως των πράξεων της υπηρεσίας, για την βαθμολογική αναγνώριση του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των συναδέλφων μας της προκήρυξης 9Κ.

Με το με αριθ. πρ. 32/27.01.2020 έγγραφό μας, σας γνωστοποιήσαμε την απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτήσαμε τον νομικό μας σύμβουλο, στο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια-στήριξης των συναδέλφων μας της 9Κ, κατά την εκδίκαση στο Διοικητικό Εφετείο των αιτήσεων ακυρώσεως των πράξεων Ρ25/63/11-2-2019 και Ρ25/64/11-2-2019 της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΦΚΑ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εμπλεκόμενους συναδέλφους μας, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο δικόγραφο-παρέμβασης του νομικού μας συμβούλου, όπως επικοινωνήσουν μαζί μας μέχρι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020. Επισημαίνουμε δε, ότι όσοι συνάδελφοί μας δηλώσουν συμμετοχή στο σχετικό δικόγραφο, για να μην παρίστανται υποχρεωτικά κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, απαιτείται όπως μας αποστείλουν σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ατομικό ή ομαδικό).

2019 stamp new

pdf Η Ανακοίνωση

 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!