ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

 2018 atheseis

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

Διαχρονικά υπήρξε στην υπηρεσία πρόβλημα τόσο με την διεξαγωγή των κρίσεων, όσο και με την εγκυρότητα τους, καθόσον μια σειρά εξ’ αυτών κατέπεσαν στα Διοικητικά Δικαστήρια. Εδώ και πολύ καιρό λοιπόν παρατηρείται το φαινόμενο χρόνιων αναθέσεων, με ανεπαρκή αιτιολόγηση, οι οποίες δημιουργούν αθέμιτο πλεονέκτημα στους κατόχους των εν λόγων θέσεων σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Υπάρχει η εύλογη εντύπωση συνεπώς, ότι το εν λόγω πρόβλημα έχει μεταφερθεί και διογκωθεί μετά την δημιουργία του Ε.Φ.Κ.Α., καθόσον υπάρχουν πληθώρα καταγγελιών από και προς τα Συνδικαλιστικά μας όργανα, ότι ο νέος φορέας έχει στελεχωθεί κατά παρέκκλιση τόσο των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, όσο και του άρθρου 58 του Ν. 4445/16.

Εν κατακλείδι, λόγοι διαφάνειας και δημοκρατικής ευαισθησίας, μας υποχρεώνουν να αιτηθούμε από την υπηρεσία σας, στοιχεία στελέχωσης των θέσεων ευθύνης σε ολόκληρο τον Ε.Φ.Κ.Α. (Ονοματεπώνυμο, θέση ευθύνης στον φορέα, κατηγορία, βαθμό, χρόνος στον βαθμό, Απόφαση δικαιοδοτικού Οργάνου/ανάθεση, χρόνος σε θέση ευθύνης).

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Παράταξης
Κατάσταση Αιτήματος: Τυπικά απαντήθηκε με το 1539180/27-11-2017
σχετικό Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης – Ουσιαστική άρνηση χορήγησης των
αιτούμενων στοιχείων με την επίκληση των Προσωπικών Δεδομένων
 
 

 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!