ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ:
Τον Ε.Φ.Κ.Α.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αγ. Κωνσταντίνου 8
Τ.Κ. 102 41 Αθήνα

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 32837/09-01- 2018

ΘΕΜΑ: «Αίτημα Παροχής Στοιχείων»

Είναι γνωστό ότι εκκρεμεί (και έχει καθυστερήσει σημαντικά) η διεκπεραίωση πλήθους αιτήσεων συναδέλφων, για την μετάταξη τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας εντός του φορέα μας, μετά από αναγνώριση τίτλου σπουδών. Είναι επίσης αυτονόητο ότι η απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας αναγνώρισης τίτλου σπουδών προς μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, αποτελεί καίριο ζήτημα για κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για τον εκσυγχρονισμό του και την ανύψωση του επιπέδου και της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού του. Η προοπτική της μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, αποτελεί κίνητρο επιμόρφωσης και παραγωγικότητας για τον υπάλληλο, ενώ πλέον αποτελεί και σημαντικό στόχο βιοπορισμού. Αντίθετα η στέρηση αυτής της προοπτικής (πολλώ δε μάλλον κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας) θα απαξίωνε τον εκάστοτε φορέα και θα δημιουργούσε τάσης φυγής σε καταρτισμένο προσωπικό.

Με γνώμονα τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα κάτωθι ερωτήματα:

1. Πόσες αιτήσεις συναδέλφων, ανά κλάδο προς μετάταξη (πχ. ΠΕ-ΔΟ, ΤΕ-ΔΛ, ΔΕ-ΔΓ κοκ), εκκρεμούν σήμερα προς διεκπεραίωση και πότε προβλέπεται να διεκπεραιωθούν, δεδομένου ότι βάση υπαλληλικού κώδικα θα έπρεπε αυτό να είχε ολοκληρωθεί εντός μηνός από την υποβολή τους;

2. Δεδομένου ότι ήδη εκκρεμεί πλήθος σχετικών αιτήσεων του 2017, και επειδή προβλέπεται να υποβληθεί ιδιαίτερα αυξημένο πλήθος αιτήσεων κατά τα έτη 2018, 2019 (λόγω και της εφαρμογής του άρθρου 17 του ν. 4440/2016, βάσει του οποίου θα συμπληρώσει πλήθος συναδέλφων ταυτόχρονα την προαπαιτούμενη 8ετία προς κατάθεση αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών), παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν έχει προβλεφθεί κατά την εκπόνηση του νέου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ, η ύπαρξη ικανού αριθμού κενών οργανικών θέσεων κατά κλάδο (και ιδιαίτερα στον κλάδο ΠΕ-ΔΟ, που αναμένεται να αφορά η πλειοψηφία των αιτήσεων), προκειμένου να καλυφθούν τα αιτήματα των συναδέλφων.

3. Για την περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί, ή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η ύπαρξη επάρκειας κενών προς μετάταξη οργανικών θέσεων, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε αν η διοίκηση του φορέα σκοπεύει να εφαρμόσει (ως οφείλει), τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας του ιδίου φορέα, ακόμα και χωρίς την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης ανωτέρου κλάδου στον φορέα, με την ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Παράταξης

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
         ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ
 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!