ΣΕ-ΙΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας
26/06/2018