ΣΕ ΙΚΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΑΣΗΣ

Η πρόσφατη, σημαντική ενοποίηση του συνδικαλιστικού χώρου του ΕΦΚΑ αύξησε σημαντικά τον αριθμό των μελών μας (περίπου 3.000). Ο αριθμός αυτός δημιουργεί μια τεράστια δυναμική αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τη διασπορά των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ στην Αττική και στα Νησιά (Κυκλάδες, Σάμο-Ικαρία), τίθεται το πρόβλημα της αμφίδρομης επικοινωνίας του Συλλόγου με τα μέλη του, ώστε να αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο τα προβλήματα που εμφανίζονται, αλλά και να ενημερώνονται τα μέλη για τις δράσεις του Συλλόγου.

Η φυσική παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στους χώρους εργασίας θα επιδιωχθεί με επισκέψεις στους χώρους, όμως η αμεσότητα των προβλημάτων απαιτεί πολλές φορές γρήγορη επικοινωνία. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να καλύψει ο θεσμός των Επιτροπών Βάσης (Ε.Β.) που προβλέπει το άρθρο 14 του Καταστατικού του Συλλόγου μας. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του 3ου Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ξεκινάμε τη διαδικασία για την εκλογή τους.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 5 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 1

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!