ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/75/οικ.5899/12-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» (Β’ 1785, ΑΔΑ: ΨΨΗ346ΜΤΛ6-ΩΜ5).

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 5 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 1

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!