ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κου Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ, ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το
Βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη το με αρ. πρ. 055/2022 /31-1-2022 υπόμνημα της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ),
αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
• Όσον αφορά την τοποθέτηση Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών στον e- ΕΦΚΑ, με τη
ρύθμιση του άρθρου 3 του ν. 4892/2022 εισάγεται η δυνατότητα ως προϊστάμενοι Γενικών
Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-
ΕΦΚΑ) να τοποθετούνται στελέχη με τριετή θητεία, κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία
εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η πρόσληψη
γίνεται μετά από ανοιχτό διαγωνισμό μεταξύ υποψηφίων και του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα, με βάση προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που περιλαμβάνονται σε απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Η ιδιαιτερότητα των υποθέσεων που καλούνται να φέρουν
εις πέρας τα στελέχη αυτά, καθώς και η αποστολή του φορέα, επιτάσσουν την πρόβλεψη ειδικής
διαδικασίας με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, ενώ για όλα τα θέματα της
κατάστασης των προϊσταμένων αυτών που δεν ρυθμίζονται με το σχετικό άρθρο εφαρμόζεται ο
Υπαλληλικός Κώδικας (ν.3528/2007, Α΄ 26).

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 4.3 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 4

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!