42η ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

POSE new main

Αρ. Πρωτ.: 252/2017
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
ΠΡΟΣ
Τους Συλλόγους – Μέλη για ενημέρωση όλων των συναδέλφων

42η   ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2017 στην Αθήνα η 42η Έκτακτη Ολομέλεια Προέδρων με θέμα συζήτησης: Οργανόγραμμα ΕΦΚΑ.

Στη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας κατατέθηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των Συλλόγων καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συζήτηση που ακολούθησε η Ολομέλεια κατέληξε σε συμπεράσματα και αποφάσεις, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κείμενο που αποτελεί πλέον κοινή θέση απάντηση της ΠΟΣΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της ΠΟΠΟΚΠ που εκπροσωπούν από κοινού το σύνολο των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ προς την πολιτική ηγεσία και είναι το παρακάτω:

«Κύριε Υφυπουργέ,

 Μετά την κοινοποίηση σε εμάς του Οργανογράμματος (Σχέδιο/Έκδοση 52 – 20/06/2017) και του Σχεδίου Π.Δ. Οργανισμού ΕΦΚΑ (Έκδοση 13 – 20/06/2017) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τόσο πριν, όσο και μετά την ψήφιση του Ν.4387/16,  εκφράσαμε και συνεχίζουμε να εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στη λογική και στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Αντίθεση που φυσικά περιλαμβάνει και τον οργανωτικό του βραχίονα, τον ΕΦΚΑ και την αντιασφαλιστική, ψυχρά  ταμειακή σκοπιμότητα που ο συγκεκριμένος Οργανισμός έρχεται να υπηρετήσει.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αποστασιοποιηθήκαμε ή παραιτηθήκαμε από τη διεκδίκηση της ικανοποίησης επιμέρους αιτημάτων τόσο προς την κατεύθυνση της αλλαγής του αντιδραστικού διοικητικού χαρακτήρα του ΕΦΚΑ (17μελές Δ.Σ. με όρους κοινωνικής πλειοψηφίας, κλπ.), όσο και της αποφυγής ακραίων και δυσάρεστων καταστάσεων στο επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών, του εργασιακού περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο από τον Ιούνιο του 2016 θέσαμε προς εσάς και την προσωρινή Διοίκηση του ΕΦΚΑ το ζήτημα της συγκρότησης ειδικής επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, εργαζόμενων και ειδικών επιστημόνων, η οποία θα επεξεργαζόταν και θα κατέθετε ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη πρόταση για τα ανωτέρω ζητήματα   όπου θα περιελάμβανε και την οργανωτική δομή του νέου φορέα.

Όσο για τη δική μας προσέγγιση και πρόταση ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή, θέτοντάς την υπόψη σας ακόμη και στις τελευταίες μας συναντήσεις : α) Αποκεντρωμένο οργανωτικό μοντέλο αντίστοιχο με τις πραγματικές απαιτήσεις και ανάγκες που θα κληθεί να ικανοποιήσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στη βάση τόσο εμπειρικών όσο και επιστημονικών δεδομένων β) Τήρηση και εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος όπου μεταξύ άλλων προβλέπει ότι : «Η Διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» & «Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες» γ) Επιτελικού χαρακτήρα Κεντρική Υπηρεσία και ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Υπηρεσιών δ) Αναλυτική απεικόνιση όλων των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, ε) Τήρηση του υπαλληλικού κώδικα  και βέβαια περιγραφή στο  οργανόγραμμα όλων των  θέσεων εργασίας, με κατάργηση της διάταξης του Ν.4389/16 περί πλεονάζοντος προσωπικού.

Ο ΕΦΚΑ δεν είναι παρθενογέννητος φορέας. Κληρονομεί όλα τα θετικά και τα αρνητικά του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Καταλήγουμε στις θέσεις μας με βάση την εμπειρία της λειτουργίας των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν και, κυρίως, εκείνων των φορέων που προσομοιάζουν περισσότερο στο μέγεθός του, καταδικάζοντας κάθε λογική προσαρμογής του Οργανισμού στα μέτρα και στις συνήθειες κανενός. Εμπειρία που αν είχε ληφθεί υπόψη θα αποφεύγαμε σε μεγάλο βαθμό το οργανωτικό χάος που βιώνουμε από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του.

             Δεν θέλουμε ο ΕΦΚΑ να μετατραπεί σε μία αντιλειτουργική και αντιπαραγωγική υπηρεσία. Γι’ αυτό το λόγο, απορρίπτουμε το συγκεντρωτισμό και την υποβάθμιση των Περιφερειακών Υπηρεσιών, βασική «πλατφόρμα» εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών σε συνδυασμό βέβαια με σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Δεν δεχόμαστε Περιφερειακές Υπηρεσίες,  που λειτουργούν σήμερα ως Διεύθυνση σε οποιοδήποτε σημείο της ηπειρωτικής και κυρίως της νησιωτικής Ελλάδας,  να υποβαθμιστούν σε επίπεδο Τμήματος. Δεν μπορούμε να χειροκροτούμε τους κομπασμούς κυβερνητικών βουλευτών και παραγόντων της αυτοδιοίκησης ότι με παρεμβάσεις τους καθορίζουν την περιφερειακή οργάνωση του ΕΦΚΑ. Το ίδιο ισχύει για παρεμβάσεις που αφορούν σε  υπηρεσίες στην περιφέρεια που ενώ δεν προσφέρουν τίποτα  ουσιαστικό, προκαλούν  προβλήματα σε βάρος των συναδέλφων μας. Όπως  δεν μπορούν να μη λαμβάνουν υπ’ όψιν τους οι «εκπονητές» του οργανισμού την ανάγκη αναβάθμισης σε Διευθύνσεις συγκεκριμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών που η εμπειρία της πρόσφατης υποβάθμισής τους αποδεικνύεται στην πράξη πως ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Τα ασφαλιστικά μεγέθη, όπως προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση. Αναφερόμαστε πάντα σε Περιφερειακές Υπηρεσίες με πλήρεις αρμοδιότητες ασφαλιστικές, διοικητικές και οικονομικές για τη λειτουργία των οποίων δεν θα απαιτείται η ύπαρξη των Π.Υ.Σ.Υ. Στο ίδιο πνεύμα μπορούμε να συζητήσουμε για εξειδικευμένες αποκεντρωμένες υπηρεσίες (πχ. ελέγχου εσόδων ανά περιφέρεια)  που το μοντέλο λειτουργίας τους δεν θα υποχρεώνει σε ξεσπίτωμα συναδέλφους, με κλιμάκιά τους που θα απασχολούνται σε όλες τις έδρες των  τοπικών διευθύνσεων χωρίς να υπάγονται σε αυτές.

Δυστυχώς όμως, τόσο οι διαδικασίες που επιλέχθηκαν όσο και το περιεχόμενο της πρότασής σας για τον οργανισμό κινήθηκαν και κινούνται προς εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Προφανώς οι αποφάσεις ήταν ειλημμένες, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις ανεπιθύμητες και ο αποκλεισμός μας βέβαια από όλα τα στάδια αυτών των διαδικασιών φυσικό επακόλουθο. Από τον Ιούλιο του 2016 όπου εμφανίσατε το πρώτο σχέδιο μέχρι το σχέδιο που πρόσφατα μας κοινοποιήσατε, εμμένετε σ’ ένα δύσκαμπτο και παρωχημένο συγκεντρωτικό μοντέλο, αναποτελεσματικό και επικίνδυνο για τον Φορέα και τους εργαζόμενους. Παράλληλα, ζητάτε τις παρατηρήσεις μας γνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο και η αδιαλλαξία σας σχετικά με την κεντρική του φιλοσοφία δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για μας. Αποφασίσατε μόνοι σας από την αρχή μέχρι το τέλος για την κατασκευή ολόκληρου του «οικοδομήματος» και ζητάτε την άποψή μας σχετικά με την απόχρωση που θα έχουν οι «φεγγίτες»; Επιτρέψτε μας να το χαρακτηρίσουμε τουλάχιστον προσχηματικό.

            Όμως οι αντιθέσεις και οι ενστάσεις μας δε σταματούν εδώ. Υπάρχουν σοβαρότατα ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τις γενικότερες προϋποθέσεις  και τους όρους που αφορούν ακόμη και στη δυνατότητα ή στη σκοπιμότητα άμεσης κατάθεσης σχεδίου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ. Λόγου χάρη, ισχύει ή πρόκειται να παρακαμφθεί η μνημονιακή υποχρέωση για την παραχώρηση των αρμοδιοτήτων της είσπραξης των εισφορών στην ΑΑΔΕ των δανειστών; Αν εξακολουθεί να ισχύει υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο; Κι αν υπάρχει τι προβλέπει για τη μεταφορά προσωπικού και υπηρε σιακών μονάδων; Δεσμεύεστε ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που περιγράφονται στο οργανόγραμμα θα παραμείνουν στον Οργανισμό ή πρόκειται για εμπαιγμό; Θα μπορεί τελικά ο ΕΦΚΑ να χαρακτηρίζεται Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης όταν απολέσει ακόμη και τον υποτυπώδη έλεγχο των εσόδων του; Το ίδιο ισχύει για τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Περιουσίας αφού δεν γνωρίζουμε τον τελικό χαρακτήρα και το διαχειριστικό καθεστώς που πρόκειται να ισχύσει, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες εξαγγελίες της Υπουργού κας Αχτσιόγλου.  

Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν οι διεκδικήσεις, οι προβληματισμοί και οι πάγιες θέσεις μας δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε απλά «σχόλια και παρατηρήσεις» για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο στο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο του ΕΦΚΑ αλλά στην ίδια τη φυσιογνωμία του και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Χαρακτηριστικά που πρέπει να παραπέμπουν σε ένα Δημόσιο Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι σε μια διεκπεραιωτική, δυνητικά περιθωριακή κρατική δομή, ταυτισμένη με την καταβολή μιας υποτυπώδους «αναλογικής» συνταξιοδοτικής παροχής και τη διαχείριση της φτώχιας.

Αν όμως επιθυμείτε τη συμβολή και τη συνεργασία μας εντός του συγκεκριμένου πλαισίου διαλόγου όπως το θέσαμε παραπάνω, είμαστε στη διάθεσή σας.»

pose stamp

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!