1. Αρχική
  2. /
  3. Παρατάξεις
  4. /
  5. ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ...
  6. /
  7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο συνδυασμός μας πληροφορήθηκε, ότι σε Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν εκπρόθεσμα, σχετικά με την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας τους, για τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας μας. Συγκεκριμένα, το σχετικό γενικό έγγραφο της Διοίκησης τους κοινοποιήθηκε μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία ήταν η 22/05/2017.

Είναι προφανές πως κάποιοι δεν ολοκλήρωσαν καν την ανάγνωση του με αρ. πρωτ. 695367/11-05-2017 εγγράφου της Γεν. Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο τον Διοικητή, στο οποίο αναφέρεται:
«Παρακαλούμε το παρόν έγγραφο να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα τη φροντίδα των προϊσταμένων σε όλους τους υπαλλήλους και να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων των υπηρεσιών σας. Η ενυπόγραφη παραλαβή να αποσταλεί στη Δνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων ΕΦΚΑ»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνδυασμός μας διαθέτει την ηλεκτρονική του διεύθυνση [email protected], προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι να έχουν την δυνατότητα να μας επισημάνουν αντίστοιχες ή άλλες απαράδεκτες συμπεριφορές, όσο αφορά τις εν λόγω εκλογές.

Είναι προφανές για άλλη μια φορά ότι, ως εκπρόσωποι της διοίκησης κάποιοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, δεν φροντίζουν να διαφυλάξουν το κύρος της, δεδομένου ότι είναι καθαρά δική της αρμοδιότητα, η ορθή διενέργεια της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας.

Καλούμε την Διοίκηση του ΕΦΚΑ, για τις άμεσες ενέργειες της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η αντιπροσωπευτικότητα και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, όπως πιστεύουμε ότι και η ίδια επιθυμεί.

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!