Συμπεράσματα βάση των πρόσφατων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία και των προβλημάτων που προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Συμπεράσματα βάση των πρόσφατων συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία
και των προβλημάτων που προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α.

Όπως είναι γνωστό η Παράταξη μας αντιτίθεται σφοδρά, τόσο στην κατάργηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όσο και στην αντικατάσταση όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων από έναν γίγαντα με πήλινα πόδια, τον Ε.Φ.Κ.Α. Πλέον, ως παράταξη, εκπροσωπούμαστε τόσο στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας όσο και στο προεδρείο του Δ.Σ. του ΣΕ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αττικής και Νήσων και επομένως στελέχη μας παρευρεθήκανε σε διάφορες πρόσφατες συναντήσεις τόσο με τον Υφυπουργό Εργασίας και αρμόδιο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, όσο και με τον νέο Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. Με δεδομένες λοιπόν τις έντονες διαφωνίες μας στην υλοποίηση του εν λόγω εγχειρήματος, επιχειρούμε παράλληλα, βάσει της όποιας πληροφόρησης λαμβάνουμε θεσμικά, να προχωρήσουμε στην αποκρυστάλλωση συγκεκριμένων συμπερασμάτων για τις εξελίξεις.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία καταρχάς, ότι στόχος της ίδρυσης του υπερταμείου είναι η συγκέντρωση όλων των αποθεματικών των συγχωνευθέντων ταμείων. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, ότι η ΜΗ ορθολογική επιλογή, της ενοποίησης όλων των ταμείων εκ του μηδενός – και όχι με φορέα υποδοχής το ΙΚΑ – μπορεί να ερμηνεύσει την πληθώρα των λειτουργικών και δυσεπίλυτων προβλημάτων, που εμφανίστηκαν με την έναρξη λειτουργίας του νέου Οργανισμού, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο η υποδομή και η οργάνωση του ΙΚΑ, όσο και η εμπειρία των στελεχών του. Όσο αφορά σε συγκεκριμένα θέματα λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. γνωρίζουμε στους συναδέλφους τα ακόλουθα:

Οργανόγραμμα: οι μέχρι σήμερα πληροφορίες οδηγούν στην εκτίμηση ότι το εγχείρημα του Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από δύο περιόδους: την μεταβατική, την οποία βιώνουμε τώρα και κατά την οποία στα υποκαταστήματα δεν φαίνεται να προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εργασίας, πέρα των τεράστιων λειτουργικών προβλημάτων που δημιούργησε η εξαιρετικά πρόχειρη και βιαστική δρομολόγηση του εγχειρήματος με κορυφαίο παράδειγμα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στο Μητρώο Ασφαλισμένων. Αντίθετα στην Διοίκηση υπάρχουν σαρωτικές αλλαγές με καταργήσεις Δ/νσεων και μετατροπή Δ/νσεων σε Τμήματα. Η εν λόγω περίοδος σύμφωνα με τις δηλώσεις των αρμοδίων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου δύο έτη, καθόσον η τελική εκπόνηση του οργανογράμματος υπολογίζεται από τον Διοικητή κατά τον Ιούλιο και στην συνέχεια πρέπει να προωθηθεί τόσο στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης , όσο και στο Ε΄ Τμήμα του Σ.τ.Ε. προς έγκριση, προτού εκδοθεί το Π.Δ.

Οι συντάξεις έχει αποφασιστεί να εκδίδονται κεντρικά, ενώ η μελλοντική ύπαρξη ή μη Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τον υφυπουργό, αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητή και του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. Τα 11 Π.Ε.Κ.Α. έχει δηλωθεί πως θα στελεχωθούν με 1000 περίπου συναδέλφους και θα περαιώνουν σε όλο το φάσμα τους ελέγχους. Πρόβλημα μπορεί να υπάρξει με την στελέχωση των Π.Ε.Κ.Α. της περιφέρειας, καθόσον πιθανόν να χρειαστεί να τοποθετηθούν συνάδελφοι από όμορες περιοχές. Ως παράταξη προτείνουμε σε κάθε περιοχή υποκαταστήματος να υπάρχει και ξεχωριστό τμήμα Π.Ε.Κ.Α., προς διευκόλυνση των συναδέλφων.

Πλεονάζον Προσωπικό: Τόσο ο Διοικητής, όσο και ο Υφυπουργός μας διαβεβαίωσαν, ότι δεν θα υπάρξει πλεονάζον προσωπικό (κάτι που μπορεί να αξιολογηθεί ως πληροφορία από τον καθένα). Βέβαια στον Ν. 4389/16 περιέχεται διάταξη για την διαχείριση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού καθόσον και που θα μεταφερθεί αυτό εφόσον υπάρξει. Βέβαια εδώ και καιρό γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ποτέ απόλυτα ασφαλείς, καθόσον αν οποιοδήποτε Κυβέρνηση θελήσει να απολύσει, μπορεί απλά να καταργήσει τις θέσεις που επιθυμεί, ακολουθώντας το πρόσφατο παράδειγμα της διαθεσιμότητας (άρθρο 154 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα).

Τοποθετήσεις: Όλοι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μεταφέρθηκαν αυτοδίκαια στον νέο οργανισμό σύμφωνα με τον Ν.4387/16. Μάλιστα πρόσφατα ο Διοικητής εξέδωσε και την σχετική διαπιστωτική πράξη. Σύμφωνα με τους αρμόδιους οι τοποθετήσεις όλου του προσωπικού θα γίνουν σταδιακά το επόμενο διάστημα. Το που ακριβώς θα τοποθετηθούν θα προκύψει κατόπιν συνεργασίας των κατά τόπους υπηρεσιακών παραγόντων με τον Διοικητή και την Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Η παράταξη μας κατήγγειλε τόσο τις αδιαφανείς και προδήλως παράνομες διαδικασίες σε όλες τις προσκλήσεις για την στελέχωση του Ε.Φ.Κ.Α., καθόσον δεν υπήρχαν κριτήρια, όσο και τις τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης, οι οποίες αντιβαίνουν τόσο στις προβλέψεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όσο και στις διατάξεις του άρθρου 58 του πρόσφατου Ν. 4445/16.

Τηλεφωνικό κέντρο: Μετά την καταγγελία του Προεδρείου του Σ.Ε. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αττικής και Νήσου για την βεβιασμένη και χωρίς κριτήρια επιλογή προσωπικού για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου, είχε δοθεί προσωρινή λύση. Δυστυχώς όμως για δεύτερη φορά η Διοίκηση επανέλαβε το ίδιο λάθος και τοποθέτησε ξανά συναδέλφους, χωρίς προηγούμενη αίτηση τους. Εμμένουμε λοιπόν στην απαίτησή μας για άμεση πρόσκληση ενδιαφέροντος από υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να στελεχωθεί το τηλεφωνικό κέντρο με μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα τοποθετηθεί εκεί με την θέληση του και για να επιτευχθεί αυτό να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα. Ο σχεδιασμός της Διοίκησης πάντως είναι να υπηρετούν 25 άτομα σε μόνιμη βάση, σε κατάλληλο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και στόχος είναι να μετατραπεί σε σύγχρονο επικοινωνιακό κέντρο (Contact Center).

Φυλλάδιο: Καταγγείλαμε σε όλους του τόνους το προσβλητικό για το ΙΚΑ Φυλλάδιο του Ε.Φ.Κ.Α. που διανέμει το Υπουργείο. Λάβαμε την απάντηση από τον κ. Υφυπουργό περί λανθασμένης διατύπωσης. Επανερχόμαστε και απαιτούμε την απόσυρση του εν λόγω κατάπτυστου φυλλαδίου.

Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης: Θέσαμε στο Διοικητή το θέμα με την κατανομή εργασιών μεταξύ των Τοπικών Υποκαταστημάτων και των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, που οι υπηρετούντες υπάλληλοι δεν διαθέτουν κωδικούς ΟΠΣ, παρά το ότι έχουν ζητήσει. Απαιτήσαμε την απόδοση κωδικού στους εν λόγω αιτούντες συναδέλφους.

Μεταφορά Διοίκησης και ΟΠΣ: Αντιτιθέμεθα τόσο στην μεταφορά της Διοίκησης στο Χαλάνδρι για μια σειρά από λόγους, που έχουν και στο παρελθόν αναλυθεί (αρχεία, συγκοινωνίες κ.τ.λ.), όσο και της μεταφοράς του ΟΠΣ στην Παπαδιαμαντοπούλου (μεταφορά εξοπλισμού και κυρίως του computer room), και τις διαφωνίες μας αυτές τις εκφράσαμε τόσο στην πολιτική ηγεσία, όσο και στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Ως Αδέσμευτη Ενωτική Πρωτοβουλία επαναλαμβάνουμε ότι παραμένουμε ξεκάθαρα απέναντι στο εγχείρημα του ΕΦΚΑ όπως υλοποιείται και δεν προτιθέμεθα να νομιμοποιήσουμε την περαιτέρω απαξίωση της κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα τονίζουμε ότι θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, να ενημερώνουμε διαρκώς τους συναδέλφους μας για αυτές και να παρεμβαίνουμε με κάθε πρόσφορο και δυνατό τρόπο προς όφελος του συνδικάτου μας και της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Βρείτε μας στο διαδίκτυο http://www.aepeika.gr  & http://www.aepeika.blogpot.gr 
Βρείτε μας στο Facebook:
https://www.facebook.com/AdesmeuteEnotikeProtobouliaErgazomenonIkaEtam/ 
Βρείτε μας στην σελίδα του Συλλόγου Αττικής και Νήσων: http://seika.gr/index.php/parataxeis-seika-menu/adesmeuti-enotiki-protovoulia-menu 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!