Εκλογές αιρετών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Αρ. Πρωτ.: 210/2016
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016


ΠΡΟΣ
• Γεν. Δ/νση Διοικητικού Προσωπικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Διοικητή ΙΚΑ,
κ. Καλαματιανό Διονύσιο
• Δ/ντρια Διοικητικού Προσωπικού,
κ. Σοφιανοπούλου Ντίνα
• Συλλόγους-μέλη μας

ΘΕΜΑ: «Εκλογές αιρετών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο»

Η λήξη θητείας των αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις 31/12/2016, καθώς και η λειτουργία από 1-1-2017 του ΕΦΚΑ δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και ανησυχίες για τα αιτήματα των συναδέλφων στο μεσοδιάστημα και την αφομοίωση του προσωπικού στον μεγάλο Ασφαλιστικό Οργανισμό.

Με την παρ. 4 αρθ. 101/Ν.4337/16 προβλέπεται η λήξη αυτοδίκαια της θητείας των μελών Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Η δημιουργία με βάση το Νόμο νέων Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΕΦΚΑ θα καθοριστεί και θα συσταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σας επισημαίνουμε τους κινδύνους που μπορούν να προκύψουν έως ότου συσταθεί νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ, καθώς πιθανότατα θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα αιτήματα των συναδέλφων μας θα παραμένουν σε αδράνεια.

Η πρόταση και έκκλησή μας ταυτόχρονα είναι να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλία, να διενεργήσετε αρχαιρεσίες αιρετών αντιπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση που χρειαστεί μεταβατικό στάδιο προσαρμογής σε ένα φορέα, που όλα θα ξεκινήσουν από την αρχή με σημαντική δυσκολία εφαρμογής, οι συνάδελφοί μας να μη μείνουν χωρίς υπηρεσιακό όργανο, το οποίο θα μπορεί να εξετάζει τα αιτήματά τους. Στις δυσκολίες του τεράστιου αυτού εγχειρήματος (ΕΦΚΑ), για τις οποίες έχουμε ήδη εκφράσει τις έντονες ανησυχίες μας, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει απρόσκοπτα η εκπροσώπηση των συναδέλφων μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Εκτιμούμε ότι τα αιτήματα πρέπει άμεσα να εξετάζονται και σε θέματα υπηρεσιακών μεταβολών αλλά και σε επίπεδο πειθαρχικών συμβουλίων, προκειμένου να μην υπάρχουν «ομηρίες» συναδέλφων μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι 5.800 περίπου υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των αιτημάτων τους και αυτό από τη μεριά μας οφείλουμε να το υπερασπιστούμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Κυριακόπουλος Κων/νος Πονηράκος

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!