Nόμος 4325 – Άρθρο 18 – Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ     Αρ. Φύλλου 47
11 Μαΐου 2015
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων
και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού
1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με
το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) επανασυστήνονται
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 497
αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως
και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται
από το προσωπικό αυτό.
β) Επανασυστήνονται οι ειδικότητες και κλάδοι, όπως
και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέ−
σεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπι−
στημίων που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1
του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
γ) Επανασυστήνεται η ειδικότητα των Σχολικών Φυλά−
κων, όπως και οι θέσεις σχολικών φυλάκων που καταρ−
γήθηκαν δυνάμει του άρθρου 80 του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
δ) Επανασυστήνονται οι θέσεις και οι κλάδοι, όπως
και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέ−
σεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του προσωπικού των ασφαλιστικών
ταμείων (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και του ΟΑΕΔ
που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρ−
θρου 90 του Ν.4172/2013 (Α΄167).
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου,
εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστι−
κών πινάκων διάθεσης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις
τις οποίες κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν
λήξει η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αί−
τηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προσωπικού/
Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε. Οι υπάλληλοι
αυτοί κατατάσσονται με πράξη του οικείου οργάνου
διοίκησης στις ως άνω θέσεις με τον ίδιο βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους
σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4172/2013 (Α΄ 167).
Υπάλληλοι της περίπτωσης δ΄ της προηγούμενης πα−
ραγράφου, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε τελικούς πίνα−
κες διάθεσης δύνανται να δηλώσουν με αίτησή τους που
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού / Διοικητικού
του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη
δημοσίευση του παρόντος, ότι επιθυμούν να μεταφερ−
θούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των
πινάκων αυτών.
3. Οι θέσεις κλάδου ΥΕ στις οποίες έχουν τοποθετη−
θεί υπάλληλοι της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων
κλάδου ΔΕ δυνάμει οριστικών πινάκων μετατρέπονται
αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της
ίδιας ειδικότητας.
4. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουρ−
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δη−
μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!