ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, Νομικής Αθηνών. Ξ.Γλ.: Αγγλικά, Ιταλικά.

Είναι γνωστό ότι, οι σπουδαιότερες μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. (παρ. 4 & 6 του άρθρου 103 του Συντάγματος). Το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων πέρασε από διάφορα νομοθετικά στάδια, μέχρι να φθάσει στη σημερινή του μορφή, που ο Ν. 3528/07 κύρωσε τον κώδικα κατάστασης των Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.  Στο Ζ΄ Μέρος πραγματεύεται – στα άρθρα 157 έως 163- το θέμα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 
 
ΑΠΟΨΕΙΣ 
       Η απόφαση της συμμετοχής μου, ως ανεξάρτητης υποψήφιας για το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο προήλθε από την αναγκαιότητα των δύσκολων καιρών που επιτάσσουν σε όλους μας να είμαστε στις επάλξεις για να υπερασπιστούμε ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης, καταθέτοντας από την μεριά μου τις γνώσεις και την εμπειρία που απόκτησα στην 20 ετη Υπηρεσία μου στο Ίδρυμα. Ο σημαντικός αυτός θεσμός των Υ.Σ. και η ιστορική συμβολή του στα πλαίσια λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, θα πρέπει να στηριχτεί ουσιαστικά και να λειτουργεί ανεξάρτητα. Θεωρώ ότι τα μέλη των Υ.Σ., πρέπει να παρέχουν τα εχέγγυα όχι μόνο της αμεροληψίας αλλά και των γνώσεων εκείνων, που απαιτούνται για να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες νομικές έννοιες, αλλά και τις σύνθετες διοικητικές ενέργειες, που καλούνται να επιλύσουν όταν συνεδριάζει το υπηρεσιακό συμβούλιο. 
 
Ο θεσμός των αιρετών συμβούλων έχει δοκιμαστεί σχεδόν μία 20ετία, χωρίς να έχει δώσει άριστα αποτελέσματα. Συνήθως τα αιρετά μέλη, έκριναν πολλές φορές όχι με το αντικειμενικό κριτήριο που όφειλαν ως μέλη Υ.Σ., δημιουργώντας δυσαρέσκειες, σε βάρος της αξιοκρατίας και του καλώς εννοουμένου δημοσίου συμφέροντος. Όλα αυτά απογοήτευσαν και οδήγησαν τον θεσμό των Υπηρεσιακών Συμβουλίων σε απαξίωση. 
 
      Τα μέλη των Υ.Σ., θα πρέπει να είναι υπεράνω των περιστάσεων και να κρίνουν αδέσμευτα,  να έχουν παιδεία, υπηρεσιακή συγκρότηση και φιλοπονία, να υπηρετούν συγκεκριμένες αξίες και αρχές, όπως η διαφάνεια, η αξιοκρατία, εάν θέλουμε ο θεσμός αυτός να μην απαξιωθεί πλήρως.
 
Η στελέχωση των Υ. Σ. θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τα σοβαρά θέματα που αποφασίζονται από αυτό, π.χ. Επιλογές Προϊσταμένων, Πειθαρχικές – Ποινικές Διώξεις, Θέματα  Υπηρεσιακής Αποκατάστασης κλπ. Έτσι θα συνεχιστεί και θα αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα και θα επικρατήσει η ορθή και δίκαιη κρίση σε αυτά.
 
Χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση των Υ.Σ. στο χώρο των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., να αλλάξουμε τα κριτήρια της ανάδειξης των εκπροσώπων στο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ., να συμμετέχουμε στις εκλογές, με γνώμονα να ξεκινήσει μια νέα πρακτική βασισμένη στην υπευθυνότητα, στην εμπιστοσύνη, στην συναδελφική αλληλεγγύη, στην διαφάνεια. Κάθε αιρετός που αναδεικνύεται από τις εκλογές, να εκφράζει όλους στους συναδέλφους και όχι μόνο αυτούς που τον επιλέγουν.
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014
 
ΑΘΗΝΑ :ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 41-43 (από 8:00- 17:00) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ (ταχυδρομικά)
 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ από ένα έως πέντε αστέρια για να βαθμολογήσετε το άρθρο!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής!