Παρατάξεις
02/10/2023
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΦΚΑ (Δ.Α.Σ. ΕΦΚΑ)
02/10/2023
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΦΚΑ (Δ.Α.Σ. ΕΦΚΑ)
19/09/2023
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΦΚΑ (Δ.Α.Σ. ΕΦΚΑ)
19/09/2023
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΦΚΑ (Δ.Α.Σ. ΕΦΚΑ)
15/09/2023